Beynəlxalq əlaqələr

Azərbaycan Tibb Müəssisələri Assosiasiyası təsis olunduğu tarixdən  beynəlxalq əlaqələrin qurulması istiqamətində işlər aparır. Beynəlxalq üvlük və analoji təşkilatlarla six əməkdaşlığın qurulması Assosiasiyanın əsas məqsədlərindən  biridir.  Hazırda Assosiasiya  aşağıdakı beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq üçün müraciət etmişdir. 

International Hospital Federation (Ihf)                                                 

European Hospıtal And Healthcare Federatıon (Hope)                     

Assosiasiya qısa müddət ərzində aşağıdakı ölkələrin analoji assosiasiyaları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur.

•       American Hospital Association       

•       SWISS Hospital Assosiation            

•       German Hospital Association 

•       Belgian Hospital Association  

•       Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği