Məqsədimiz

 

MƏQSƏDİMİZ

Assosiasiya  öz missiyasını aşağıdakı məqsədlərə uyğun həyata keçirir:

Üzv olan tibb müəssisələrinin qarşılıqlı əməkdaşlıq fəaliyyətinin qurulmasına köməklik göstərmək;

Üzv olan tibb müəssisələrinin hüquqlarının qorunmasına köməklik göstərmək;

Üzv olan tibb müəssisələrində tibbi xidmət üzrə keyfiyyət standartlarının tətbiqinə köməklik göstərmək;

Üzv olan tibb müəssisələrində xəstə təhlükəsizliyi və klinik etik standartların təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərmək;

Üzv olan tibb müəssisələrinin dövlət qurumları, milli və beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlığının qurulmasına  köməklik göstərmək;

Üzv olan tibb müəssisələrinin milli sağlamlıq layihələrinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etməsinə köməklik göstərmək;

Üzv olan tibb müəssisələrinin maraqlarını milli və beynəlxalq səviyyədə təmsil etmək.