İdarə Heyəti

Assosiasiyanın İdarəetmə Orqanı

Rauf Ağayev

İH Sədr

Rəşid Vəzirov

İH Sədr müavini

Nəriman Səfərli

İH Sədr müavini

Leyla Seyidbəyova

İH Üzvü

Vüqar Eyvazov

İH Üzvü

İmran Ağayev

İH Üzvü

Hikmət Həsənov

İH Üzvü

Nuru Bayramov

İH Üzvü

İlyas Həsənov

NTK Üzvü

Emil Muxtarov

NTK Üzvü